Chippens Kennel

 Uppfödning av American Toy Fox Terrier & DvärgpinscherVåra hundar
Andless CapolaVoro Del Capitano (Gino) SE UCh 

SE19790/2011
Ögonlyst UA / Clear
Patella-undersökt UA / Clear
Heziblos Lord Capparis (Brownie)

Ögonlyst UA / Clear
Patella-undersökt UA / Clear
2 kullar efter sig  


Blanco Pirata Wilma SE UCh 
SE59638/2013
Årets utställningstik DP-klubben 2016
PATELLA utan anmärkning / Clear
ÖGONLYST utan anmärkning / ClearChippens Frank

Ögonlyst UA / Clear
Patella-undersökt UA / Clear
SE41430/2016
2 kullar


Chippens GastonDiamond Egoist Naomi Naturel (Naomi)
Ukrainsk Juniorchampion
1 CERT
PATELLA utan anmärkning / Clear 
ÖGONLYST utan anmärkning / Clear
SCA utan anmärkning / Clear
CHG utan anmärkning / Clear
4 kullar.


Yarrow

PATELLA utan anmärkning / Clear
ÖGONLYST utan anmärkning / Clear
SCA utan anmärkning / Clear
CHG utan anmärkning / Clear
PLL utan anmärkning /Clear
2 kullar


Yanga
Terra Baltika Del Mar (Mille)
Rysk juniorchampion
PATELLA utan anmärkning / Clear 
ÖGONLYST utan anmärkning / Clear
SCA utan anmärkning / Clear
CHG utan anmärkning / Clear
3 kullar, (2 i Sverige)

Kom gärna tillbaka. 

Tack för ditt intresse!

Copyright © 2010-2022 CHIPPENS KENNEL™ , All Rights Reserved.
Post
Samtal